Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forsknings- og utdanningsmeldinger - UiT

UiT utarbeider årlige forsknings- og utdanningsmeldinger. Nytt fra 2019 er at forsknings- og utdanningsmeldingene utarbeides hver for seg annet hvert år.

Forsknings- og utdanningsmeldingene er utarbeidet på bakgrunn av dialogmøter mellom fakultet og universitetsledelsen og analyser av sentrale nøkkel- og styringsparametere. Meldingene er på institusjonsnivå og de danner grunnlag for institusjonens virksomhetsstyring.
Ansvarlig for siden: Eirik Gjessing Lind
Sist oppdatert: 09.03.2021 15:59