Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskningsresultater og innovasjon

Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap 

Arbeidet med implemetering av tiltak og verktøy i handlingsplanen ledes og koordineres av en tverrfaktuell adminstrativ gruppe, mens det operative arbeidet foretas av Seksjon for forskning og utdanningskvalitet. Det jobbes med felles kontaktinfo og lignende. 

 

Innovasjon og entreprenørskap Cristin ved UiT
Rettigheter til arbeidsresultater Open Access ved UiT
  Publiseringsfondet
  Forskningsdataportalen UiT
  Om ORCID
   DORA-erklæringen ved UiT
  Kunstnerisk utviklingsarbeid
Formidling
Labyrint
Podium
Forsknings- og utdanningsmeldinger
forskning.no
Forskningsdagene
Om forskning
Rapport-forsider, grafisk profil
 
Forskningsgrupper
Forskningsprosjekter
  RESULT

 

Forskningsresultater er en samlebetegnelse på det UiT frambringer av nyvinninger og ny kunnskap. Det omfatter faglig publisering, formidling, kunstneriske verker, framføringer, oppfinnelser og mye, mye mer. Mens det meste gjøres fritt tilgjengelig gjennom tradisjonelle publikasjoner, Open Access o.l., vil noe egne seg for kommersiell utnyttelse.

Cristin er et viktig verktøy for å dokumentere UiTs forskningsresultater.

IPR-reglementet klargjør håndteringen arbeidsresultater mellom UiT som arbeidsgiver og UiTs ansatte. Det er viktig at en er oppmerksom på de ulike regler for rettigheter som gjelder i forhold til arbeidsforhold og finansiering.

 
Ansvarlig for siden: Mette Ravn Midtgard
Sist oppdatert: 20.08.2020 10:36
Relaterte sider:

[Loading...]