Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskningsresultater og innovasjon

 

 Innovasjon og kommersialisering

Publisering
CRIStin ved UiT
Publikasjonsliste på personkort
Open Access ved UiT
Publiseringsfondet

   Forskningsdataportalen UiT
Rettigheter til arbeidsresultater Kunstnerisk utviklingsarbeid
Formidling
Labyrint
Podium
Forsknings- og utdanningsmeldinger
forskning.no
Forskningsdagene
Om forskning
Rapport-forsider, grafisk profil
 
Forskningsgrupper
Forskningsprosjekter
Gjester som ressurs Digitalt undervisningsmateriale
RESULT

 

Forskningsresultater er en samlebetegnelse på det UiT frambringer av nyvinninger og ny kunnskap. Det omfatter faglig publisering, formidling, kunstneriske verker, framføringer, oppfinnelser og mye, mye mer. Mens det meste gjøres fritt tilgjengelig gjennom tradisjonelle publikasjoner, Open Access o.l., vil noe egne seg for kommersiell utnyttelse.

Cristin er et viktig verktøy for å dokumentere UiTs forskningsresultater.

IPR-reglementet klargjør håndteringen arbeidsresultater mellom UiT som arbeidsgiver og UiTs ansatte. Det er viktig at en er oppmerksom på de ulike regler for rettigheter som gjelder i forhold til arbeidsforhold og finansiering.Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 12.09.2017 13:15

 

Forskningsadministrasjon - hjem

[Loading...]

Skip to main content