Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ph.d.-avtale - Agreement upon Admission PhD

UiT_PhD_1_180.JPG (Original størrelse)

Bokmål

Opptaksavtalen
Inneholder: Innledning, Del A Generell del, Del B Om faglig veiledning og Del C Ekstern arbdeidsgiver.
(22.04.2015)

Nynorsk

Opptaksavtalen
Inneheld: Innleiing, Del A Generell del, Del B Om fagleg rettleiing og Del C Ekstern arbdeidsgjevar.
(22.04.2015)

English

Agreement upon Admission
Contains: Introduction, Part A General terms, Part B On academic advising and Part C External employer
(22.04.2015)
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 11.06.2020 14:12
Relaterte sider:

[Loading...]