English flag
English version

Forskerlinjer ved Det helsevitenskapelige fakultet


Forsidebilde av student Anette Uhlving

Er du nysgjerrig? Liker du å utforske, utfordre og tenke nytt? Velg Forskerlinjen i odontologi, medisin eller psykologi, og lær hvordan kunnskap blir til. Bli en del av et forskningsmiljø og arbeid med forskere på høyt nivå, både nasjonalt og internasjonalt.

Studenter på tur i Lofoten

Studenter på Forskerlinjen i medisin, odontologi og psykologi har ett forskningsår der de arbeider med et forskningsprosjekt. Den normerte studietiden blir forlenget med ett år. Studenten følger studieplanen for sitt hjemmehørende studieprogram i semestrene før og etter forskningsåret.  

Forskerlinjens mål er å gi forskningsinteresserte studenter opplæring i forskning som gir grunnlag for et videre ph.d.-studium. Opplæringsdelen fra Forskerlinjen inngår i fakultetets ph.d.-utdanning. Forskerlinjen kan dermed bli innpasset med inntil to år i ph.d-utdanningen.

Gode grunner for å velge Forskerlinjen:

  • du får et mer bevist forhold til pensum og lærebøker
  • du opparbeider et bredt nettverk
  • du finner ut om forskning er noe for deg
  • du får et forsprang til et videre ph.d.-løp
  • du kan ta doktorgraden ti år tidligere enn gjennomsnittet
  • du får kvalifikasjoner som gjør deg attraktiv når du søker jobb

Gjennomført Forskerlinje skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere doktorgrad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.laboratorieAdministrasjonen

Rådgiver: Heidi Janne Solberg

Forskerlinjen@helsefak.uit.no

Forskerlinjen i medisin

Faglig leder: Vegard Skogen

Forskerlinjen i psykologi

Faglig leder: Sarah Martiny

Forskerlinjen i odontologi

Faglig leder: Jan-Are Kolset Johnsen