Min side for studenter -feilmelding/tilbakemelding:


Du kan lagre det du har skrevet inn underveis ved å trykke 'Bruk'-knappen. Men for å sende inn/motta
kvittering på epost må du avslutte med å trykke 'Lagre og lukk'.