Tittel Spørsmål om MH II
Du kan lagre det du har skrevet inn underveis ved å trykke 'Bruk'-knappen. Men for å bli registrert/motta kvittering på epost må du avslutte med å trykke 'Lagre og lukk'.