Trykkeribestilling Helsefak
Fyll ut skjemaet og send inn din bestilling ved å trykke 'OK' nederst i skjemaet.
Antatt behandlingstid vil være inntil 14 dager fra din bestilling er mottatt.


(Ved valg av 1 eller 2 skal alle punktene på lista besvares. Ved valg av 3 skal kun A, B og C besvares.)

B: Kontaktperson

Feltene under skal bare fylles ut dersom du har valgt alternativ 1 eller 2 under punkt A:

D: Rettigheter
Om du skal bestille kompendier er du pliktig til å sette deg inn i Kopinoravtalen
Jeg har satt meg inn i avtalen Ja Nei


E: Trykking/ferdiggjøring
Format: A3 A4 A5 Hefte A4 Hefte A5
Trykksider: Ensidig Tosidig
Forside: (Hvis 'Farget' - spesifiser hvilke farge i merknadsfeltet.) Farget Svart/hvitt
Innbinding: Stiftet Spiralinnbinding


G. Send dokument til trykking/ferdiggjøring
Dokumentet må sendes som vedlegg i en egen e-post til trykkeriet@helsefak.uit.no. Merk emnefeltet i e-posten med tittel på dokumentet.
Dersom dokumentet er større enn 30 MB vil man kunne oppleve at e-post programmet ikke vil sende e-posten. Da kan programmet Cloudstore benyttes. Dette er en tjeneste som er tilgjengelig for alle UiT ansatte og studenter. Her finner du informasjon om Cloudstore og her sender du e-post med Cloudstore.
Du kan lagre det du har skrevet inn underveis ved å trykke 'Bruk'-knappen. Men for å bli registrert/motta
kvittering på epost må du avslutte med å trykke 'Lagre og lukk'.