Usikker - hjelp meg
Alle interesser

Allmenne fag
Allmenne fag
Humanistiske fag, medie, kunst- og musikkfag
Økonomiske og administrative fag, hotell- og reiselivsfag
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
Samfunnsfag og juridiske fag
Samfunnsfag og juridiske fag
Økonomiske og administrative fag, hotell- og reiselivsfag
Økonomiske og administrative fag
Naturvitenskapelige- og teknologiske fag
Naturvitenskapelige- og teknologiske fag
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag, idrett og friluftsliv
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag, idrett og friluftsliv
Marine fag
Marine fag
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag


Søk:
Alle typer studier

Etter videregående skole
Bachelorprogram (3 år)
Årsstudier (1 år)
Masterprogram (5 år)
Profesjonsstudium (6 år)

Etter fullført bachelorprogram
Masterprogram (1 1/2 -2 år)

Etter fullført masterprogram


Øvrige studier
Øvrige studietilbud



316 studier funnet

3-semesterordning for ingeniører Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Advanced Marketing - one year programme Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Akvamedisin - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Aldring og eldreomsorg (Harstad) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Aldring og eldreomsorg - Helsefag - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Algebra - Mathematics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Allmenn litteraturvitenskap - Språk og litteratur - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Analysis/Differential Geometry - Mathematics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Anvendt fysikk og matematikk - master (5-årig), sivilingeniør Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Anvendt matematikk - Matematikk og statistikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Applied Mathematics - Mathematics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Arctic Animal Physiology - Biology - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Arctic Nature Guide - one year programme Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Svalbard
Annet
Arkeologi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Arkeologi - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Automasjon - bachelor, ingeniør (ordinær og y-vei) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Barnehagelærer (Tromsø) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Barnehagelærer, samlingsbasert - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Barnevern (Harstad) - Bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Barnevern (deltid) (Tromsø) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Barnevern (deltid) - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Barnevern - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Bedriftsledelse - Språk og økonomi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Bioingeniørfag - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Bioinorganic Chemistry - Chemistry - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Biologi - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Biologi, klima og miljø - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Biology - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Biomedicine - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Biomedisin - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Bioteknologi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Business Creation and Entrepreneurship - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Chemistry - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Computer Science (Narvik) - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Computer Science (Tromsø) - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Contemporary Art - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Drama og teater - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Droneteknologi - bachelor (ingeniør) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Earth Observation - Physics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Economics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Electrical Engineering - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Electrical engineering - Physics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Energi, klima og miljø - master (5-årig), sivilingeniør Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Energy and Climate - Physics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Engelsk (Tromsø) - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Engelsk - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Engelsk - Litteratur - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Engelsk - Språk - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Engelsk - Språk og litteratur - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Engelsk - Språk og økonomi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Engineering Design - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
English Linguistics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Ensembleledelse 1 Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Ergoterapi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Ernæring - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Fagdidaktikk for lærere - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Faglærerutdanning i musikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Fagstudium i musikkutøving - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Farmasi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Farmasi - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Filosofi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Filosofi - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Filosofi - nettbasert førstesemesterstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Nettbasert
Annet
Finsk - Litteratur - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Finsk - Språk - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Finsk - Språk og litteratur - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Fiskeri- og havbruksvitenskap - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Flerfaglig studieretning - helsefag - Helsefag - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Forfatterstudium - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (Tromsø) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Fransk - Språk og litteratur - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Fransk - Språk og økonomi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Fransk - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Freshwater Ecology - Biology - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Funksjonshemming og deltakelse (Harstad) - erfaringsbasert master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Fysikk - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Fysikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Fysioterapi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Geologi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Geology - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas (GENI) - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Saskatoon
Annet
Havbruk - Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Havbruk - Fiskeri- og havbruksvitenskap - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Health - Telemedicine and E-health - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Helsefag - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Helsesøsterfag - Helsefag - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Historie - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Historie - Russlandsstudier - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Historie - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Historie - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Historie - nettbasert førstesemesterstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Nettbasert
Annet
Historie - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Hørelære med didaktikk og praksis - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Hørelære med didaktikk og praksis 1 Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Idrett (Tromsø) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Idrett (Tromsø) - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Indigenous Studies - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Industrial Engineering - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Informatikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Informatikk - master (5-årig), sivilingeniør Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Ingeniør i bygg (nettbasert) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i bygg (y-vei) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i bygg - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i bygg - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Mo i Rana
Annet
Ingeniør i datateknikk (nettbasert) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i datateknikk (y-vei) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i datateknikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Bodø
Annet
Ingeniør i elektro (y-vei) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i elkraftteknikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i industriell elektronikk (y-vei) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i industriell elektronikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i maskin (nettbasert) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i maskin (y-vei) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i maskin - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Mo i Rana
Annet
Ingeniør i prosessteknologi (nettbasert) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i prosessteknologi (y-vei) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i prosessteknologi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i satellitteknologi (y-vei) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Ingeniør i satellitteknologi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Instrument 2 Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Integrert bygningsteknologi - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Internasjonal beredskap (Harstad) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
International Fisheries Management - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Jordmorutdanning Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Kammermusikk Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Kirkemusikk - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Kjemi - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Kjemi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Klinisk nevrologisk fysioterapi - fordypning barn og voksen - Helsefag - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Kognitiv atferdsterapi for sosial- og helsearbeidere (Harstad) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Korledelse 2 Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Kulturforståelse, habilitering og rehabilitering (Harstad) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Kunstvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Kunstvitenskap - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Kunstvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Nettbasert
Annet
Kunstvitenskap - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Kvensk - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Law of the Sea - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Ledelse (Harstad) - erfaringsbasert master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Ledelse og styring i helsesektoren (Harstad) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Ledelse, innovasjon og marked - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Ledelse, innovasjon og marked - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Likestilling og kjønn - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Litteratur - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Luftfartsfag - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Bardufoss
Annet
Lærerutdanning 1. - 7. trinn (Tromsø) - master (5-årig), lektor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Lærerutdanning 5. - 10. trinn (Tromsø) - master (5-årig), lektor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Marin bioteknologi - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Marine Ecology and Resource Biology - Biology - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Marked og ledelse - Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Marked og ledelse - Fiskeri- og havbruksvitenskap - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Matematikk - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Matematikk - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Matematikk og finans - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Matematikk og statistikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Mathematics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Mathematics and Finance - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Medie- og dokumentasjonsvitenskap - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Medie- og dokumentforvaltning - Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Medievitenskap - Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Medisin profesjonsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Miljøledelse og forurensningsbiologi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Molecular Environmental Biology - Biology - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Motivasjon, mestring og arbeid Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Musikk 1 Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Musikk 2 Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Musikk og drama i barnehage Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Musikkteknologi Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Musikkutøving - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Musikkutøving 1 Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Musikkutøving 2 Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Musikkutøving 3 Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Nautikk - bachelor (ingeniør) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Nettbasert elektro 1.år Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Nordisk - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Nordisk - Litteratur - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Nordisk - Språk - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Nordisk - Språk og litteratur - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Nordisk - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Norsk språk og samf.kunnskap for utenlandske stude Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Ukjent
Northern Populations and Ecosystems - Biology - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Northern Studies - one year programme Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Online
Annet
Norwegian language and society Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Odontologi (tannlege) - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Organic Chemistry - Chemistry - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Organisasjon og ledelse - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Peace and Conflict Transformation - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Pedagogikk - Pedagogikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Pedagogikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Pedagogikk - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Pedagogikk - nettbasert førstesemesterstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Nettbasert
Annet
Physics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Politikk, økonomi og filosofi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Praktisk prosjektledelse (Harstad) - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Praktisk økonomi og ledelse - PØL Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (Tromsø, deltid) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Prosess- og gassteknologi - bachelor, ingeniør (ordinær og y-vei) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi - Helsefag - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Psykisk helse - Helsefag - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Psykisk helsearbeid (Harstad) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Psykologi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Psykologi - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Psykologi - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Psykologi profesjonsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Public Health - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Radiografi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Regnskap og revisjon (Harstad) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Religionsvitenskap - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Religionsvitenskap - Religionsvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Religionsvitenskap - Religionsvitenskap - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Religionsvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Religionsvitenskap - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Religionsvitenskap - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Ren matematikk - Matematikk og statistikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Ressursforvaltning - Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Ressursforvaltning - Fiskeri- og havbruksvitenskap - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Rettsvitenskap (jus) - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Romfysikk - master (5-årig), sivilingeniør Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Russisk - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Russisk - Litteratur - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Russisk - Russlandsstudier - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Russisk - Språk - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Russisk - Språk og litteratur - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Russisk - Språk og økonomi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Russisk - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Russlandsstudier - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Russlandsstudier - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Nettbasert
Annet
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Samfunnssikkerhet - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Samfunnsøkonomi - Språk og økonomi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Samfunnsøkonomi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Samisk - Litteratur - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Samisk - Språk - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Samisk - Språk og litteratur - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Samisk som morsmål - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Samtidskunst - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Satellite Engineering - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Sikkerhet og miljø - bachelor, ingeniør Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Sjømat - Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Sjømat - Fiskeri- og havbruksvitenskap - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Sosialantropologi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Sosialantropologi - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Sosialt arbeid (deltid, samlingsbasert) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Sosiologi - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Sosiologi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Sosiologi - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Sosiologi - nettbasert førstesemesterstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Nettbasert
Annet
Space Physics - Physics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Spansk - Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Spansk - Litteratur - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Spansk - Språk - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Spansk - Språk og litteratur - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Spansk - Språk og økonomi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Spansk - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Spesialpedagogikk - Pedagogikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Språk - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Språk og litteratur - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Språk og økonomi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Språkvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Nettbasert
Annet
Statistics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Statistikk - Matematikk og statistikk - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Statsvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Statsvitenskap - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Nettbasert
Annet
Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Ukjent
Structural Biology/X-ray Crystallography - Chemistry - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Sykepleie (Hammerfest) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Hammerfest
Sykepleie (Harstad) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Sykepleie (Narvik) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Sykepleie (Tromsø) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Sykepleie (desentralisert) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Bardufoss
Annet
Storslett
Finnsnes
Sykepleie - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Tannpleie - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Technology - Telemedicine and E-health - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Technology and Safety in the High North - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Telemedicine and E-health - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Teologi - Religionsvitenskap - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Teologi - Religionsvitenskap - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Theoretical Chemistry - Chemistry - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Theoretical Linguistics - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Travel and Tourism Management (online) - one year programme Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Tverrfaglig utdanning i veiledning Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Tysk - Språk og litteratur - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Tysk - Språk og økonomi - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Tysk - årsstudium Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Utdanningsledelse - erfaringsbasert master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Vernepleie (Harstad) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Vernepleie (desentralisert/deltid (Bodø) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Bodø
Annet
Videreutdanning for førskolelærere Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Ukjent
Annet
Videreutdanning i anestesisykepleie Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Videreutdanning i barnesykepleie Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Videreutdanning i datateknikk Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Videreutdanning i intensivsykepleie Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Videreutdanning i kreftsykepleie (deltid) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Videreutdanning i operasjonssykepleie Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Videreutdanning i praktisk bruk av kognitive samtaleteknikker Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Videreutdanning i rus og psykiske lidelser Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Videreutdanning i rus og psykiske lidelser med praktisk bruk av kognitive samtaleteknikker Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Videreutdanning i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Visual Cultural Studies - master Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Økonomi og administrasjon (Harstad) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Økonomi og administrasjon (Harstad) - master (siviløkonom) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Harstad
Økonomi og administrasjon (Narvik) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Narvik
Økonomi og administrasjon (Tromsø) - bachelor Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø
Økonomi og administrasjon (Tromsø) - master (siviløkonom) Mer om programmet   |   Søk studiet  |   Tromsø