Lektor

Lektor er stillingsbetegnelsen til en lærer som har tatt en mastegrad fra universitet eller høgskole. 

Som lektor underviser du i de fagene du har studert på universitetet eller høgskolen som en del av lektorutdanningen. 

Du skal du legge til rette for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. Det betyr at du skal forberede, gjennomføre og vurdere undervisning på bakgrunn av mål og ambisjoner i læreplanene i faget du underviser i. En lærer må ta hensyn til at alle elever er forskjellige, og at noen av dem kan ha behov for tilrettelagt undervisning. Når enkeltelever trenger ekstra hjelp, skal læreren bidra til å få laget et pedagogisk opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog. Som lærer må du også håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.

Lektoren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor, undervisningsinspektør og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Det er flere måter å bli lektor på. Du kan ta lektorutdanning, femårig grunnskolelærerutdanning, eller en mastergrad i skolerelevante fag i tillegg til mastergrad i skolerelevante fag i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Lektoren kan jobbe ved ulike utdanningsinstitusjoner som grunnskole, videregående skole, høgskole, universitet, voksenopplæring, folkehøgskoler, fagskoler m.m. Lektoren kan også jobbe i bedrifter som har behov for ulike typer opplysnings- og informasjonsarbeid, både i og utenfor skolesektoren.

Du må like å jobbe med mennesker og takle godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. En lektor må klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov, i tillegg til å se hvordan elevene som en gruppe skal fungere godt sammen og styrke hverandre. Du bør også klare å holde deg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning på eget fagområdet.

Minstelønn for lektor 436 800 kroner ved nyansettelse, 482 200 kroner etter 10 år i yrket og etter 16 år er årslønnen minst 535 000 kroner. Lektorer med tilleggsutdanning har minstelønn på 451 800 kroner, 498 300 kroner etter 10 år og 559 300 kroner etter 16 år (Kilde: KS – HTA 2013).

Se også lønns- og arbeidsinformasjon fra Norsk Lektorlag.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger
Biology - master
Chemistry - master
Computer Science - master
Economics - master
Energi, klima og miljø, sivilingeniør - master
Filosofi - master
Historie - master
Indigenous Studies - master
Informatikk, sivilingeniør - master
International Fisheries Management - master
Kunstvitenskap - master
Ledelse, innovasjon og marked - bachelor
Lektorutdanning for trinn 8-13 - master
Litteratur - master
Lærerutdanning 1. - 7. trinn, lektor - master
Lærerutdanning 1. - 7. trinn, lektor - master
Lærerutdanning 5.-10. trinn, lektor - master
Mathematics - master
Peace and Conflict Transformation - master
Pedagogikk - master
Physics - master
Religionsvitenskap - master
Romfysikk, sivilingeniør - master
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master
Samfunnssikkerhet - master
Samfunnsøkonomi - bachelor
Sosialantropologi - master
Sosiologi - master
Spesialpedagogikk - master
Språk - master
Språk og økonomi - bachelor
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master