Lektor

Arbeidsoppgavene til en lektor kan variere avhengig av hvor du jobber. Generelt kan man si at lektorer jobber med å planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til de nasjonale læreplanene. I dette arbeidet benyttes pedagogiske systemer og arbeidsmetoder som er tilpasset det nivået det undervises på.

En lærer må ta hensyn til at alle elever er forskjellige, og at noen av dem kan ha behov for tilrettelagt undervisning. Når enkeltelever trenger ekstra hjelp, skal læreren bidra til å få laget et pedagogisk opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog. Som lærer må du også håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.

Lektoren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor, undervisningsinspektør og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Det er flere måter å bli lektor på. Det tilbys egne lektorprogrammer på universitet og høgskole. Dette er femårige mastergrader. Du kan også få tittelen lektor dersom du har hovedfag, mastergrad eller embetseksamen, og i tillegg godkjent pedagogisk utdanning. Dette kan være praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), der du kvalifiserer deg til læreryrket.

Lektoren kan jobbe ved ulike utdanningsinstitusjoner som grunnskole, videregående skole, høgskole, universitet, voksenopplæring, folkehøgskoler, fagskoler m.m. Lektoren kan også jobbe i bedrifter som har behov for ulike typer opplysnings- og informasjonsarbeid, både i og utenfor skolesektoren.

Lektoren arbeider med fag og mennesker. Yrket krever at du har samfunnsengasjement og evne til å formidle og kommunisere og motivere. Lektoren må ha god pedagogisk kunnskap og ha evne til å lede og samarbeide.

Minstelønn for lektor 436 800 kroner ved nyansettelse, 482 200 kroner etter 10 år i yrket og etter 16 år er årslønnen minst 535 000 kroner. Lektorer med tilleggsutdanning har minstelønn på 451 800 kroner, 498 300 kroner etter 10 år og 559 300 kroner etter 16 år (Kilde: KS – HTA 2013).

Se også lønns- og arbeidsinformasjon fra Norsk Lektorlag.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger
Biology - master
Chemistry - master
Computer Science - master
Economics - master
Energi, klima og miljø, sivilingeniør - master
Filosofi - master
Historie - master
Indigenous Studies - master
Informatikk, sivilingeniør - master
International Fisheries Management - master
Kunstvitenskap - master
Ledelse, innovasjon og marked - bachelor
Lektorutdanning for trinn 8-13 - master
Litteratur - master
Lærerutdanning 1. - 7. trinn, lektor - master
Lærerutdanning 1. - 7. trinn, lektor - master
Lærerutdanning 5.-10. trinn, lektor - master
Mathematics - master
Peace and Conflict Transformation - master
Pedagogikk - master
Physics - master
Religionsvitenskap - master
Romfysikk, sivilingeniør - master
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master
Samfunnssikkerhet - master
Samfunnsøkonomi - bachelor
Sosialantropologi - master
Sosiologi - master
Spesialpedagogikk - master
Språk - master
Språk og økonomi - bachelor
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master
Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master