Lektor

Lektorens arbeidsoppgaver varierer avhengig av hvor du jobber. Generelt vil du som lektor planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til de nasjonale læreplanene. Pedagogiske systemer og arbeidsmetoder som benyttes er tilpasset det nivået det undervises på.

Mange lektorer har også en del lederansvar på sin arbeidsplass, for eksempel ansvar for organisering og koordinering av undervisningen innenfor sitt fagfelt.

Som lærer jobber du med elever som har ulike behov for tilrettelegging av undervisning. Ofte jobber du med elever som har spesielt behov for hjelp, og da er det din jobb å utvikle et pedagogisk opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære.

Lektoren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor, undervisningsinspektør og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Det er flere måter å bli lektor på. Det tilbys egne lektorprogrammer på universitet og høgskole. Dette er femårige mastergrader. Du kan også få tittelen lektor dersom du har hovedfag, mastergrad eller embetseksamen, og i tillegg godkjent pedagogisk utdanning. Dette kan være praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), der du kvalifiserer deg til læreryrket.

Lektoren kan jobbe ved ulike utdanningsinstitusjoner som grunnskole, videregående skole, høgskole, universitet, voksenopplæring, folkehøgskoler, fagskoler m.m. Lektoren kan også jobbe i bedrifter som har behov for ulike typer opplysnings- og informasjonsarbeid, både i og utenfor skolesektoren.

Lektoren arbeider med fag og mennesker. Yrket krever at du har samfunnsengasjement og evne til å formidle og kommunisere og motivere. Lektoren må ha god pedagogisk kunnskap og evne til å lede og samarbeide.

Minstelønn for lektor 436 800 kroner ved nyansettelse, 482 200 kroner etter 10 år i yrket og etter 16 år er årslønnen minst 535 000 kroner. Lektorer med tilleggsutdanning har minstelønn på 451 800 kroner, 498 300 kroner etter 10 år og 559 300 kroner etter 16 år (Kilde: KS - HTA 2013).

Se også lønns- og arbeidsinformasjon fra Norsk lektorlag.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger
Biology - master
Chemistry - master
Computer Science (Tromsø) - master
Economics - master
Energi, klima og miljø - master (5-årig), sivilingeniør
Filosofi - master
Historie - master
Indigenous Studies - master
Informatikk - master (5-årig), sivilingeniør
International Fisheries Management - master
Kunstvitenskap - master
Ledelse, innovasjon og marked - bachelor
Lektorutdanning for trinn 8-13 - master (5-årig)
Litteratur - master
Lærerutdanning 1. - 7. trinn (Alta, Kirkenes) - master (5-årig), lektor
Lærerutdanning 1. - 7. trinn (Tromsø) - master (5-årig), lektor
Lærerutdanning 5. - 10. trinn (Tromsø) - master (5-årig), lektor
Mathematics - master
Peace and Conflict Transformation - master
Pedagogikk - master
Physics - master
Religionsvitenskap - master
Romfysikk - master (5-årig), sivilingeniør
Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master
Samfunnssikkerhet - master
Samfunnsøkonomi - bachelor
Sosialantropologi - master
Sosiologi - master
Spesialpedagogikk - master
Språk - master
Språk og økonomi - bachelor
Økonomi og administrasjon (Alta) - master (siviløkonom)
Økonomi og administrasjon (Harstad) - master (siviløkonom)
Økonomi og administrasjon (Tromsø) - master (siviløkonom)