høst 2012

DRA-1013 Dramaturgi og teaterhistorie - 10 stp


Sist endret: 30.11.2012

Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

Det kunstfaglige fakultet
Emnetype

Emnetype

Obligatorisk emne i bachelor i Drama og teater. Emnet er adgangsregulert, søknadskode 8044.
Innhold

Innhold

Studiet tar for seg teaterhistorie, dramaturgisk teori, tekstanalyse, forestillingsanalyse, samt praktisk teaterarbeid med fokus på utprøving av ulike dramaturgiske modeller, sjangre og virkemidler.
Hva lærer du

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal ha:

 • kunnskaper om hva dramaturgi som fagområde omfatter
 • forståelse for ulike dramaturgiske teorier og modeller
 • kjennskap til ulike dramaturgiske innganger i praktisk og analytisk teaterarbeid
 • kunnskaper om teaterets historie i Europa
 • kunnskaper om teaterets virkemidler

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • gjøre en dramaturgisk analyse av et manus
 • skissere et regikonsept med utgangspunkt i egen analyse
 • benytte seg av enkle dramatiske virkemidler for å realisere deler av sitt konsept i en arbeidsvisning
 • analysere en teaterforestilling og kjenne igjen ulike dramaturgiske valg og virkemidler

 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • benytte ulike dramaturgiske innganger i praktisk teaterarbeid

bruke varierte dramaturgiske grep i ulike sammenhenger

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk
Undervisning

Undervisning

Emnet går over ett semester. Studiet har varierte læringsformer som forelesninger, praktiske øvelser og gruppeoppgaver, veiledning, fremføringer, felles teaterbesøk og selvstudium. Emnet kan organiseres fleksibelt og samlingsbasert. Egenfinansiert ekskursjon/studietur.
Eksamen

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Deltakelse på minst 80 % av undervisningen
 • Muntlig fremlegg av en forestillingsanalyse
 • Skriftlig oppgave: Dramaturgisk analyse og regikonsept
 • Arbeidsvisning av regikonsept i gruppe
 • Ekskursjon/studiereise

Eksamen:

Muntlig presentasjon. Studentene skal i gruppe utarbeide et regikonsept med varighet på 15-20 minutter. Det gis 3 dager forberedelsestid.

Individuell muntlig samtale i etterkant av forestillingen.

Eksamen kan i spesielle tilfeller og etter søknad, avlegges individuelt i en forkortet og tilpasset versjon.

Eksamen vurderes individuelt med gradert karakter etter en skala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Timeplan

Timeplan
Hvordan søke Usikker - hjelp meg
Kontakt