høst 2012

PED-1011 Normalitet, avvik og funksjonshemning - 10 stp


Sist endret: 16.11.2012

Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Emnetype

Emnetype

Teoretisk. Emnet er obligatorisk i studieretning spesialpedagogikk, på bachelorgraden i pedagogikk. Kan tas som enkeltemne.
Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.
Innhold

Innhold

Emnet vil gi en innføring i og problematisere begrepene normalitet, avvik og funksjonshemning ut fra et biologisk, utviklingspsykologisk, sosiologisk og filosofisk perspektiv. I drøftingen av begrepene brukes eksempler fra studier av enkelttilfelle (casestudier) og studentene blir invitert til å bidra med egne erfaringer om hvordan barn, unge og voksne med ¿særskilte behov¿ blir møtt i ulike sammenhenger i samfunnet. Hovedvekten vil bli lagt på å kunne beskrive og forstå de sosial og kulturelle prosessene der barn, unge og voksne stemples som avvikere og utstøtes i samfunnet.
Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

PED-0001 Innføring i pedagogikk, EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten
Hva lærer du

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskap og forståelse:

  • kunnskap om begrepene normalitet, avvik og funksjonshemning i biologisk, utviklingspsykologisk og filosofisk perspektiv
  • kunnskap om forklaringer på at mennesker defineres som avvikende og dermed anses å ha særskilte behov i forbindelse med opplæring
  • kunnskap om forklaringer på at utstøtingsprosesser kan ødelegge folks selvbilde og føre til manglende motivasjon for innsats i skole og samfunn
  • kunnskap om forklaringer på at livskvaliteten for funksjonshemmede og stigmatiserte grupper kan heves, og et samfunn som inkluderer alle kan realiseres, gjennom bedre sosiale og kulturelle levekår

 

Ferdigheter:

  • kunne gjenkjenne utstøtingsprosesser i sosiale sammenhenger

 

Kompetanse:

kunne treffe tiltak for å motvirke sosiale utstøtingsprosesser

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.
Undervisning

Undervisning

Forelesninger og seminar. Undervisningen gis i høstsemesteret.
Eksamen

Eksamen

Arbeidskrav:

Hjemmeoppgave over oppgitt tema på 1700-1800 ord (ca. 5 sider). Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.Eksamen/vurdering:

Hjemmeoppgave over en (1) uke med oppgitt tema, ca. 3500 ord (ca. 10 sider). Det gis bokstavkarakter med en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Ved karakteren F gis det tilbud om kontinueringseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

 

Timeplan

Timeplan


Pensum

Pensum

Pensum PED-1011 høsten 2012:

 

Bøker:

Goffman, E. Stigma. Penguin Books, 1990 (ca 170 s.)

Morken, Ivar: Normalitet og avvik. Spesialpedagogiske utfordringer - en innføring. Cappelen Akademisk Forlag, 3. opplag 2010.

 

Kompendium (ca 300 s.):

Østerberg, D: Emil Dürkheims samfunnslære. Kap. 7:Forbrytelsens og straffens sosiologi. Oslo: PAX 1983 (12 s.)

Becker, H. S: Outsiders. Kap. 1. N.Y: The Free Press (19 s.)

Christie, N.: "Kategorienes makt." I J.I. Nergård og S. Nesset (red.), Det gjenstridige. Edmund Edvardsen 60 år. Vallset: Oplandske Bokforlag. 2003 (7s.)

Edvardsen, E.: Samfunnsaktiv skole. En skole rik på handling. Oplandske Bokforlag. 2004. Kap. 9 og 10 (27 s.)

Edvardsen, E. (2005): Distriktsmedisin som kulturmøte. I O. Lian og E. Merok (red.), Mellom nostalgi og avantgarde. Høyskoleforlaget. 2005. (10s.).

Edvardsen, E.: Historiske protokollers partiskhet. I C. Beck og A. Hoëm (red.), Samfunnsrettet pedagogikk ¿ NÅ. Oplandske Bokforlag. 2003.

Edvardsen, E. og J-I. Nergård: Funksjonshemning og lokalsamfunn. Kap. 1-3. Stensil. UiT

Johnsen B.E.: På talefot med psykisk utviklingshemmede. Spesialpedagogikk, 2003, nr. 2 (9s.)

Johnsen B.E.: Normalisering i beste hensikt. Embla, 2003, nr. 1

Simmel, G.: "The Stranger". Sosiologie, 1908

Simmel, G.: "The Poor". Sosiolgie, 1908

Høgmo, A.: Fremmed I det norske hus. Kap 1. Oslo: Gyldendal akademiske. 1998. (10 s)

Høgmo, A.: Er barn rasister? Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, nr. 2, 2002 (15 s.)

Haugen, R.: Barn og unges læringsmiljø. Kap. 10: Elever med særskilte opplæringsbehov (45 s.)

Undervisning Høst 2012
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesning Første forelesning 23. august kl.08.15. Se timeplan oppe til høyre for detaljert informasjon.

Seminar 1 Se timeplan

Eksamen Arbeidskrav leveres ut 3. oktober og leveres inn 10. oktober.

Hjemmeeksamen leveres ut 23. november og leveres inn 30. november. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Med forbehold om endringer.Hvordan søke Usikker - hjelp meg
Kontakt