vår 2012

DRA-1012 Skuespillerkunst - 10 stp


Sist endret: 15.11.2012

Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

Det kunstfaglige fakultet
Emnetype

Emnetype

Obligatorisk emne i bachelorgradsprogram i drama og teater. Søknadsfrist 1. november 2011, søknad via lokalt opptak. Søknadskode 8040 - Skuespillerkunst. Emnet er adgangsregulert.
Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og DRA-1010 eller tilsvarende emner i drama på minst 20 stp
Obligatorisk forkunnskapskrav

Obligatorisk forkunnskapskrav

DRA-1010 Drama grunnkurs
Innhold

Innhold

 • Pust
 • Stemme
 • Kropp - og bevegelsestrening
 • Improvisasjon
 • Statusarbeid
 • Samspill og oppbygging av en situasjon
 • Utvikling av og arbeid med en rollefigur med utgangspunkt i ulike motivasjonsfaktorer og teatertradisjoner
 • Kostyme og maskering

Hva lærer du

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal ha:

 • kunnskaper om skuespillerens håndverk og virkemidler innenfor utvalgte spillestiler og tradisjoner
 • grunnleggende kunnskaper om skuespillerens funksjon i ulike teatertradisjoner

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • bruke pust, stemme og kropp i gestalting av en rolle
 • bygge opp og gestalte en rollefigur ut i fra ulike utgangspunkter og motivasjonsfaktorer
 • formidle en rollefigurs budskap
 • ta i mot regi og gjøre endringer og forbedringer av sitt uttrykk
 • bruke de virkemidler studiet legger opp til i en scenisk formidling alene og sammen med andre

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • beherske innganger til praktisk skuespillarbeid fra utvalgte teatertradisjoner
 • kunne se muligheter for når og hvordan en rollefigur kan brukes for forskjellige målgrupper i ulike sammenhenger

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk
Undervisning

Undervisning

Emnet går over ett semester. Studiet har varierte læringsformer som demonstrasjoner, praktiske øvelser individuelt og i gruppe, veiledning, fremføringer, individuelle tilbakemeldinger, forelesninger og selvstudium. Studentene skal ha muntlig fremlegg på ca 15 minutter knyttet til hovedemner i fagteorien der skriftlig disposisjon leveres i forkant.
Eksamen

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Deltakelse på minst 80 % av undervisningen
 • En scenefremføring for publikum
 • Ett muntlig fremlegg

Eksamen:

Utøvende eksamen i form av en fremføring av ett eller flere arbeid som eneskuespiller. Varighet på ca 15 min. Det gis 3 dager til forberedelse. Fremføringen etterfølges av en muntlig samtale.

Eksamen vurderes med gradert karakter etter en skala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk.

Timeplan

Timeplan


Undervisning Vår 2012


Hvordan søke Usikker - hjelp meg
Kontakt