høst 2011

FSK-3004 Næringsmiddelkjemi - 10 stp


FSK-3004
 
Næringsmiddelkjemi
 
-
10
stp
Emnet administreres av
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Emnetype
Emnet kan tas som enkeltemne
Innhold
Emnet omfatter generell næringsmiddelkjemi med vekt på sjømat. det foreleses om næringsstoffenes oppbygging, fordøyelse og funksjon i kroppen. Det legges også vekt på hvordan kvalitet av råstoff kan variere og hvordan komponenter i mat, særlig sjømat påvirkes av foredling og lagring. Andre temaer som belyses er konservering inkludert kjøling og frysing, sensorisk analyse, tilsetningsstoffer, forurensninger og kvalitetforskrifter. Studentene (2 eller 3 sammen) skal under veiledning gjennomføre en selvstendig eksperimentell semesteroppgave. Oppgaven kan for eksempel omhandle næringsmiddel-kjemiske apekter ved foredling av fisk og fiskeprodukter eller egenskaper til andre produkter eller prosesser basert på marint råstoff.
Læringsutbytte
Emnet skal bidra til at studentene får bedre forutsetninger til å forstå, eventuelt arbeide med, problemstillinger knyttet til generell utnyttelse av marint råstoff og produkt og prosessutvikling i norsk sjømatindutstri spesielt. Målet med vektleggingen av semesteroppgaven er at studentene skal få innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder inkludert bruk av litteratur, og trening i skriftlig vitenskapelig rapportering.
Undervisnings- og eksamensspråk
Norsk
Undervisningsform
Forelesninger og lab.
Vurderingsordning
Semesteroppgave (teller 50 %) og 3 t skriftlig eksamen (teller 50 %) ved kursets avslutning
Dato for eksamen
Semesteroppgave:
Skriftlig eksamen:
Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.
Pensum
Gis av faglærer på forelesning


Undervisning Høst 2011
Første gang: Se timeplan
Lab Info. ang. lab. vil bli gitt av faglærerHvordan søke Usikker - hjelp meg
Kontakt