høst 2011

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp


KJE-1001
 
Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi
 
-
10
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Emnetype

Teoretisk og praktisk.

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne uavhengig av studieprogram.

Innhold
Emnet er ment å gi en moderne introduksjon til kjemi i en tid der de tradisjonelle grensene mellom fagene blir stadig mindre tydelig: i dag er kjemi en essensiell del også av biologi, medisin, materialvitenskap og vår forståelse av miljøet. Emnet omhandler tre tema: (a) atom- og molekylstruktur og det periodiske system, (b) kjemisk likevekt, elementær termodynamikk, kjemisk kinetikk og (c) noen aspekter av deskriptiv kjemi: stoffkjemi, elementær organisk kjemi og biokjemi. Emnet bygger på 2KJ fra videregående skole.
Undervisnings- og eksamensspråk
Norsk
Undervisningsform
Forelesninger: 40 t Seminar/øvinger: 30 t Laboratoriekurs: 5 øvelser à 5 t
Vurderingsordning

Avsluttende skriftlig prøve (6t).Bokstavkarakterer (A-F).

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:

  • Kalkulator
  • "Huskelapp": Et A4 ark med skrift på begge sider
  • Norsk-Engelsk, Engelsk-Norsk ordbok

Arbeidskrav

I tillegg vil det i løpet av semesteret gjennomføres 4 obligatoriske tester på nettet (CLASSFRONTER). Oppgavene skal gjennomføres innen en bestemt tidsfrist og studentene vil få tilbakemelding etter hver test. Testene samt laboratoriekurs må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte på 75% av seminarundervisningen.

Dato for eksamen
Skriftlig eksamen: 13.12.2011
Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.
Emnet overlapper disse emnene
K-100 stp Generell kjemi stp 10 stp
K-100 stp Generell kjemi stp 10 stp
FSK-1001KJ stp Innføring i fiskerifag: Kjemidel stp 8 stp
Pensum

Ta kontakt med instituttet/emneansvarlig

For mer detaljer om KJE-1001 vises til Classfronter. For å få tilgang til Classfronter må du være registrert for emnet.Undervisning Høst 2011
Første frammøte: Mandag 22.08.11 kl. 9:15, Tabletten Farmasibygget.
Forelesning F.aman Bjørn Olav Brandsdal
Mandager kl 0915-11, Onsdager 1415-16 Farmasibygget Tabletten F1.101

Seminar For nærmere informasjon om gruppeinndeling og tidspunkt - se under Timeplaner (linken i høyremarg).

F.aman Bjørn Olav Brandsdal
Prof. Lars Kristian Hansen
Unv.lektor Magne Olufsen
Sem. gr. 1: Akvakultur, fiskehelse, landbruk. Gruppe 1 er reservert for studenter på akvakultur, fiskehelse og landbruk - Torsdager kl. 1015-12, Naturfagbygget, 3103 (U.rom 2).

Sem. gr. 2: Biologi. Gruppe 2 er reservert for biologistudenter - Tirsdager kl. 1015-12, Naturfagbygget, 3102 (U.rom 1).

Sem. gr. 3: Kjemi, bioteknologi, lektorutd. Gruppe 3 er reservert for studenter på kjemi, geologi, bioteknologi og lektorutdanninga - Torsdager kl. 0815-10, Naturfagbygget 3103

Sem. gr. 4: Farmasi. Gruppe 4 er reservert for farmasistudenter - Mandager kl. 1415-16, Farmasibygget, Undervisningsrom F2.305.

Sem. gr. 5: Farmasi. Gruppe 5 er reservert for farmasistudenter - Mandager kl. 1415-16, Realfagsbygget, Undervisningsrom A016.

Sem. gr. 6: Biologi. Gruppe 6 er reservert for biologistudenter - Tirsdager kl. 1015-12, Naturfagbygget, 3103

Sem. gr. 7: Energi og miljø Gruppe 7 er reservert for energi og miljøstudenter - Torsdager kl. 0815-10, Naturfagbygget, 3102.

Laboratoriekurs Laboratoriekurset på KJE-1001 er obligatorisk, dvs. at godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å få gå opp til avsluttende eksamen. Hver enkelt student er på lab. en dag per uke annenhver uke. Gruppe 1 og 4 har lab. i partallsuker, gruppe 2 og 3 i oddetallsuker. Obligatorisk sikkerhetsforelesning gis i uke 37.

overing. Solveig Karlsen
Laboratoriekurset starter i uke 38.

Lab. gr. 1: fiskehelse, geologi. Gruppe 1 er reservert for studenter på akvakultur, fiskehelse, naturbruk/landbruk og energi og miljø.

Laboratoriekurset for gr. 1 starter i uke 38.

Lab. gr. 2: Biologi. Gruppe 2 er reservert for biologistudenter.

Laboratoriekurset for gr. 2 starter i uke 39.

Lab. gr. 3: Kjemi, bioteknologi, lektorutd. Gruppe 3 er reservert for studenter på kjemi, geologi, bioteknologi og lektorutdanninga.

Laboratoriekurset for gr. 3 starter i uke 39.

Lab. gr. 4: Farmasi. Gruppe 4 er reservert for farmasistudenter.

Laboratoriekurset for gr. 4 starter i uke 38.

Studenter med godkjent lab. fra før Studenter som har godkjent lab. fra før (K-100 eller KJE-1001) trenger ikke å ta laben på nytt for å få gå opp til eksamen. Det viser seg imidlertid at også studenter som har godkjent lab. må velge lab. gruppe for å få meldt seg opp til eksamen.

Studenter med godkjent lab. bes om å melde seg på gruppe 5.

Lab.teori Sikkerhetsforelesning (obligatorisk) uke 37 (mandag 12.09.11 kl. 1115-1200). Deretter lab.gjennomgåelse annenhver uke (partallsuker) fra og med uke 38 (mandager kl 1115-12) Farmasibygget, Tabletten F1.101.

overing. Solveig Karlsen


Hvordan søke Usikker - hjelp meg
Kontakt