Utdanning – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Utdanning – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Videreutdanninger og kurs ved RKBU Nord

RKBU Nord tilbyr etter- og videreutdanning innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Utdanningene våre passer for deg som enten er ansatt i tjenester for barn og unge, er i utdanningsløp eller er interessert i barn og unges psykiske helse og/eller barnevern.

Utdanningene våre er samlingsbaserte, praksisnære og gir studiepoeng. Alle videreutdanningene er på masternivå. 

Nasjonal barnevernfaglig veilederutdanning:

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning er en samlingsbasert deltidsutdanning for ansatte i barnevernet i hele Norge.

Videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) De Utrolige Årene - 30 stp

Lær å veilede de som har barn mellom 3 og 12 år. Målet med utdanningen er å fremme positivt foreldreskap, styrke foresattes ferdigheter i å forebygge og behandle adferdsproblemer, styrke barns sosiale ferdigheter og emosjonelle regulering.

Profesjonelle barnesamtaler - 10 stp

Lenke til fagbeskrivelse for profesjonelle barnesamtaler.

Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til små barn, skolebarn, ungdommer og foreldre.

Videreutdanning i Kognitiv adferdsterapi for barn og unge (KAT)

RKBU Nord tilbyr to ulike videreutdanninger innenfor Kognitiv atferdsterapi for barn og unge.

Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten (HEL- 6308) er rettet mot ansatte i kommunale tjenester som skal kunne gi barn og unge rask psykisk hjelp før problemene har blitt for store. Utdanningen går over tre semestre. Studiet gir 30 studiepoeng.

Fordypning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge (HEL-6307) er rettet mot ansatte i spesialisthelsetjenesten som ønsker klinisk utdanning i kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for barn og unge med ulike psykiske problemer. Utdanningen går over fem semestre. Studiet gir 60 studiepoeng. Opptak høst 2020. 

Planlagte kurs

 

Emner

Etter- og videreutdanning