Utdanning – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Utdanning – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Illustrasjonsfoto: Gry Tunes/ Mostphotos

Etterutdanning, videreutdanninger og kurs ved RKBU Nord

RKBU Nord tilbyr etter- og videreutdanning innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Utdanningene våre passer for deg som enten er ansatt i tjenester for barn og unge, er i utdanningsløp eller er interessert i barn og unges psykiske helse eller barnevern. 

Utdanningene våre er samlingsbaserte, praksisnære og gir studiepoeng. Alle videreutdanningene er på masternivå. Se oversikt under nett- og samlingsbaserte kurs her om du vil søke. Søknadsweb åpner medio mars 2021.

Oppstart av de ulike emnene forutsetter nok søkere. 

HEL - 6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge, 15 stp 

Innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til små barn, skolebarn, ungdommer og foreldre. Samlingsbasert videreutdanning over ett semester. Utdanningen rullerer på utvalgte studiested. 

HEL -6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert). Søknadsfrist 1. juni 2021. Studiested høsten 2021 er Finnsnes og Mo i Rana. 

HEL - 6321 Profesjonelle barnesamtaler, 10 stp 

Samlingsbasert utdanning over ett semester om strukturerte, dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Dette relateres til helse-, sosial- eller skolefaglige kontekster.  

HEL-6321 Profesjonelle barnesamtaler. Søknadsfrist 1. juni 2021, oppstart høst 2021. Studiested Tromsø. 

HEL - 6317 Nasjonal barnevernfaglig veilederutdanning, 30 stp 

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning er en samlingsbasert deltidsutdanning for ansatte i barnevernet i hele Norge over to semester. 

HEL-6317 Nasjonal barnevernfaglig veilederutdanning. 
Søknadsfrist 15. april 2021 (Utløpt). Oppstart høst 2021. 

HEL - 6308 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten, trinn 1, 30 stp 

Videreutdanningen er rettet mot ansatte i kommunale tjenester som skal kunne gi barn og unge rask psykisk hjelp før problemene har blitt for store. Utdanningen går over tre semestre.  

HEL- 6308 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten. Søknadsfrist 20. mai 2021 (Utløpt).  Studiested Tromsø. 

HEL - 6322 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2, 30 stp

(Nytt tilbud)

Videreutdanningen er en fordypning i KAT ved angst- og depresjon, ADHD/atferdsvansker, autismespektrumsforstyrrelse, søvn- og døgnrytmeproblemer, skolevegring, spiseproblematikk, samt gruppebaserte tiltak og bruk av teknologiske hjelpemidler (VR). Emnet bygger videre på forståelsen og kompetansen som er oppnådd gjennom fullført emne HEL-6308; KAT for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1. I trinn 2 får studentene mulighet til å fordype seg i ulike tema og problemstillinger som førstelinjetjenesten står ovenfor i arbeid med barn og ungdom.
Utdanningen går over to semestre. 

HEL-6322 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten. Søknadsfrist 20. mai 2021(Utløpt). Oppstart høst 2021. Ut fra sammensetning på søkere vurderes studiested til å være campus Tromsø eller Bodø, eller en kombinasjon.

HEL - 6307 Fordypning i Kognitiv adferdsterapi for barn og unge (KAT) 60 stp 

En videreutdanning for ansatte i spesialisthelsetjenesten som ønsker klinisk utdanning i kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for barn og unge med ulike psykiske problemer. Utdanningen går over fire semestre. 

HEL- 6307 Fordypning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge . 
Ikke opptak vår 2021. Informasjon om neste opptak kommer. 

Etterutdanning i DUÅs foreldreveiledningsprogram 3-12 år

Opplæring i DUÅs foreldreveiledningsprogram 3-12 år er ikke lenger en studiepoenggivende utdanning, men en etterutdanning uten studiepoeng fra høsten 2021.

Etterutdanningen i DUÅ foreldreveiledning rettet mot barn i førskolealder (3‑6 år) og skolealder (6‑12 år) vil bli gitt via DUÅ (RKBU Nord, UiT) høsten 2021. Følge lenken under for mer informasjon: 
https://dua.uit.no/etterutdanning/

Emner

Etter- og videreutdanning