Utdanning – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Utdanning – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Videreutdanninger og kurs ved RKBU Nord

RKBU Nord tilbyr etter- og videreutdanning innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Utdanningene våre passer for deg som enten er ansatt i tjenester for barn og unge, er i utdanningsløp eller er interessert i barn og unges psykiske helse eller barnevern. 

Utdanningene våre er samlingsbaserte, praksisnære og gir studiepoeng. Alle videreutdanningene er på masternivå. Se oversikt under nett- og samlingsbaserte kurs her om du vil søke.  

HEL – 6307 Fordypning i Kognitiv adferdsterapi for barn og unge (KAT) 60 stp 

En videreutdanning for ansatte i spesialisthelsetjenesten som ønsker klinisk utdanning i kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for barn og unge med ulike psykiske problemer. Utdanningen går over fem semestre. 

HEL- 6307 Fordypning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge . Søknadsfrist 16.11.2020 

HEL - 6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge 15 stp 

Innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til små barn, skolebarn, ungdommer og foreldre. Samlingsbasert videreutdanning over ett semester. Utdanningen rullerer på utvalgte studiested. 

HEL -6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert). Søknadsfrist 1.desember 2020. 

HEL - 6317 Nasjonal barnevernfaglig veilederutdanning 30 stp 

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning er en samlingsbasert deltidsutdanning for ansatte i barnevernet i hele Norge over tre semester. 

HEL-6317 Nasjonal barnevernfaglig veilederutdanning. Kull oppstart høst 2020 (Pågår) 

Neste opptak har søknadsfrist 15. april 2021. Søknadsweb åpner vår 2021. 

HEL-6316 Videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) De Utrolige Årene 30 stp 

En samlingsbasert utdanning for ansatte som jobber med barn og unge. Lær å veilede foreldre/ foresatte som har barn mellom 3 og 12 år. Målet med utdanningen er å fremme positivt foreldreskap, styrke foresattes ferdigheter i å forebygge og behandle adferdsproblemer, styrke barns sosiale ferdigheter og emosjonelle regulering. Utdanningen går over tre semester og krever at arbeidsgiver legger til rette for å kunne gjennomføre foreldregrupper. 

HEL-6316 Videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) De Utrolige Årene. (Pågår)  

Informasjon om neste opptak kommer. 

HEL - 6321 Profesjonelle barnesamtaler 10 stp 

Samlingsbasert utdanning over ett semester om strukturerte, dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Dette relateres til helse-, sosial- eller skolefaglige kontekster.  

HEL-6321 Profesjonelle barnesamtaler. (Pågår)  

Neste opptak har søknadsfrist 1. juni og vil bli søkbart våren 2021 

HEL – 6308 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten 30 stp 

Videreutdanningen er rettet mot ansatte i kommunale tjenester som skal kunne gi barn og unge rask psykisk hjelp før problemene har blitt for store. Utdanningen går over tre semestre.  

HEL- 6308 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjeneste (pågår) 

Informasjon om neste opptak kommer.  

 

Emner

Etter- og videreutdanning