Norges fiskerihøgskole


           

Vår målsetning er å gi relevant, helhetlig og banebrytende kunnskap til utviklingen av marin sektor.

I forskningen er vi opptatt av å forstå biologiske, bioteknologiske, samfunnsmessige og økonomiske sammenhenger i marine systemer. Vi utvikler kunnskap om alt fra kvalitet på sjømat til økosystembasert forvaltning, fra fiskevaksiner til utvikling av næring og samfunn. Forskningsmiljøet kjennetegnes av høy aktivitet og godt samarbeid. Våre studieprogram er skreddersydd for behovene i havbruk- og sjømatnæringen. Ved Norges fiskerihøgskole får du solid og etterspurt kompetanse. Studentene skryter av nærheten til forskerne og at de raskt får jobb etter endt studietid. Vi ønsker i tillegg å være en engasjert kunnskapsformidler. Vi deltar i samfunnsdebatten, holder foredrag, skriver bøker og kronikker. Næring, forvaltning, media og andre interesserte er alltid velkommen til å ta kontakt.

Blogg: BFE Backstage

Ansatte ved Norges fiskerihøgskole:
[Loading...]

Siste nyheter

UiT-prosjekt om havutdanning fikk 4,8 millioner i støtte

Regjeringen lyste ut 13,5 millioner kroner for å styrke kunnskapen om digitalisering i havr... Les nyhetssaken

Syk rensefisk kan smitte frisk oppdrettslaks

Det viser en fagartikkel om forskning på leppefisk som Veterinærinstituttets avdeling... Les nyhetssaken

UiT får to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon

To forskningsprosjekter ved UiT er blant 22 forskningsmiljøer i Norge som får status... Les nyhetssaken


Arrangementer


Prøveforelesning MSc Yannik Schneider

29. sep     10:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Tromsø    

Disputas - MSc Yannik Schneider

29. sep     12:15     Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget     Tromsø