Ansatte – Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Lundblad, Cecilie

Økonomistyring
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
TEO-H4
+4777644258

Hovrud, Karina

Førstekonsulent personal
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Teorifagbygget 4.367
+4777645475

Waaktaar, Aurora Martine

Fagkonsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bull-Berg, Chris

Seniorrådgiver - fungerende seksjonsleder
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Hus 4 4.575
+4777620901

Hunstad, Bjørg

Teamleder Ekstern finansiering
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Berger, Torunn

Prosjektøkonom
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Dalen, Lars Ingolf

Fagkonsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Vråberg Hough, Elisabeth

Rådgiver for personal og organisasjon
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Nilsen, Marit

Budsjett, økonomistyring, regnskap, ekstern finansiering
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Lyche, Hannah Amanda

Skriveveileder - Akademisk skrivesenter UiT
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 27 | Neste 10 Siste 7