Korona - psykologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646276
Forskningsinteresser:
  • Beslutningstaking og -prosesser under usikkerhet
  • Bruk av komparative metoder for å studere mekanismer bak atferd,
  • Individuelle forskjeller i beslutningstaking (trait vs state) 
  • Dvs forskningsfeltet er computational psychiatry / cognitive endophenotypes

Telefon: +4777645866
Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern