Raudåte

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645675
Forskningsinteresser:

Plankton - Biophysical intereactions - Biovolume Spectrum Theories - New Technologies (Remote Sensing, Laser Optical Plankton Counter) - Calanus finmarchicus

http://seapatches.lofoten-research.no/

 http://stressor.lofoten-research.no/


Telefon: +4777646036
Forskningsinteresser:

Arktisk marinbiologi, polarnatt, dyreplankton, organismer tilknyttet drivisen i polhavet, effekter av klimaendringer


Telefon: +4777644525
Forskningsinteresser:

  • Arktiske og subarktiske marine økosytem
  • Plankton
  • Pelagisk-bentisk kobling
  • Økosystemrespons på endring i klima

 

Fokusområder: Barentshavet, Polhavet, Framstredet, kyst- og fjordsystemer

 

Prosjektleder Arven etter Nansen

ARCTOS forskernettverk medlem (http://arctos.uit.no/?page_id=156)

Forskningsgruppe Arktisk marin systemøkologi