Eksperimentell økonomi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646944
Forskningsinteresser:

Adferds økonomi

Eksperimentell økonomi


Telefon: +4777646135
Forskningsinteresser:

Ny økonomisk geografi, økonomisk vekst, eksperimentell økonomi, næringsøkonomi