HR - Human Resource Management

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777623135
Forskningsinteresser:
  • Human Resource Management
  • Virksomhetsstyring i kunnskapsintensive organisasjoner
  • Førstelinjeledelse
  • Strategisk styrearbeid
  • Effektivitet i lederteam
  • Ledelse og lederutvikling
  • Implementerings- og endringsprosesser i organisasjoner
  • Inngående kjennskap til helseforetak, bank og oljeselskap