Sopp

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777649163
Forskningsinteresser:

Jeg er interessert av mangfold og biologi av sopp, og spesielt arter som finnes i havet. Mine hovedsakelige forskningsinteresser er marin biodiscovery og soppbiosystematikk.