Helsevesen - historisk utvikling

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660273
Forskningsinteresser:

Filosofi (vitskapsteori, naturfilosofi, fenomenologi)

Sjukepleiefag

Historie