Tiltak for barn og unge

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645879
Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse

Virksomme tiltak for forebygging og behandling

Evaluering av tiltak

Overføring av kunnskap mellom forskning og praksis.

Kunnskapsbasert praksis.

Beslutningsprosesser for forebyggende innsatser


Skip to main content