Tjenestestøtte

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645878
Forskningsinteresser:
 • Barn og unges psykiske helse.
 • Triste og engstelige barn.
 • Helsetjenesteforskning.
 • Evaluering.

Telefon: +4777646213
Forskningsinteresser:
 • brukermedvirkning/brukerinvolvering i tjenesteutforming og forskning
 • pasientforløp
 • kvalitet i den offentlige helsetjenesten
 • kompetanseutvikling i barnevernet
 • høring av barn i mekling
 • kunst og helse
 • lege-pasient kommunikasjon
 • kreftforløp - livet med kreft
 • risikoforståelser og pasientsikkerhet
 • bruk av alternativ behandling og tradisjonell behandling/folkemedisin i velferdsstaten