Tjenestestøtte

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645878
Forskningsinteresser:
 • Barn og unges psykiske helse.
 • Triste og engstelige barn.
 • Helsetjenesteforskning.
 • Evaluering.

Telefon: +4777646213
Forskningsinteresser:
 • brukermedvirkning/brukerinvolvering i tjenesteutforming og forskning: prosjektene HBIM (Høring av barn i mekling) INVOLVERT og UNGKVEN
 • kreftforløp og livet med kreft: prosjektene PATH og CANCUL 
 • kvalitet i den offentlige helsetjenesten: prosjektene PATH, CANCUL og INVOLVERT
 • kompetanseutvikling i barnevernet: USB-prosjektet
 • nasjonale minoriteter og offentlige tjenester: prosjektene USB og UNGKVEN
 • teater/musikk og psykisk helse: prosjektene TEATERET VÅRES, RELAXED PERFORMANCE og JOIK OG HELSE
 • lege-pasient kommunikasjon: avsluttede prosjekter
 • risikoforståelser og pasientsikkerhet: avsluttede prosjekter
 • bruk av alternativ behandling og tradisjonell behandling/folkemedisin i velferdsstaten: avsluttede prosjekter