Nettmobbing

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777623305
Forskningsinteresser:

Evaluering og utvikling av forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og unge, mobbing og nettmobbing, alkoholbruk blant ungdom og rusforebyggende tiltak, tjenestestøtte, ungdom og mediebruk.

Pågående forskningsprosjekter:

NettOpp - en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd nettmobbing eller negative hendelser på nett.

Opp - en universell psykisk helsefremmende mobilapplikasjon for alle ungdom i alderen 13 til 19 år.

Pin-studien - en epidemiologisk studie av sammenhengene mellom psykisk helse og velferd blant ungdomsskoleelever i forhold til mobbing, nettmobbing, internett-avhengighet og internett bruk. 

Female Football Centre - arbeidspakke psykologi. Formålet med studien er å kartlegge mental helse og psykologiske faktorer som selvtillit, mental tøffhet og lagsklima.

The first 1000 days - et nordisk samarbeidsprosjekt som kartlegger tiltak og tester for barn under to år og deres foreldre.

W8 [wait] - forskningsprosjekt som undersøker ungdoms bruk av alkohol og deres holdninger og normer til alkohol.