Barnevern og minoriteter

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646471
Forskergruppe: Tiltak og behandling

Forskningsinteresser:

- politisk vold og kollektiv trauma

- menneskerettigheter

- minoritetsforskning

- visuell formidling og forskning

- narrativ teori og metode

- Latin-amerika

- praksisnær forskning

 

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER: 

Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities - medforsker; forskningsstøtte fra Kavlifondet

Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor - forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand - - medforsker

 


Telefon: +4777645866
Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern


Telefon: +4777646213
Forskningsinteresser:
  • brukermedvirkning/brukerinvolvering i tjenesteutforming og forskning: prosjektene HBIM (Høring av barn i mekling) INVOLVERT og UNGKVEN
  • kreftforløp og livet med kreft: prosjektene PATH og CANCUL 
  • kvalitet i den offentlige helsetjenesten: prosjektene PATH, CANCUL og INVOLVERT
  • kompetanseutvikling i barnevernet: USB-prosjektet
  • nasjonale minoriteter og offentlige tjenester: prosjektene USB og UNGKVEN
  • teater/musikk og psykisk helse: prosjektene TEATERET VÅRES, RELAXED PERFORMANCE og JOIK OG HELSE
  • lege-pasient kommunikasjon: avsluttede prosjekter
  • risikoforståelser og pasientsikkerhet: avsluttede prosjekter
  • bruk av alternativ behandling og tradisjonell behandling/folkemedisin i velferdsstaten: avsluttede prosjekter

 


Telefon: +4777623274
Forskningsinteresser:

Barnevernsrelatert forskning, profesjonsforskning, praksisnær forskning, samiskrelatert forskning, kulturell kompetanse, barnevern og psykisk helse