Kultursensitivt barnevern

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646471
Forskergruppe: Tiltak og behandling

Forskningsinteresser:

- Kultursensitivitet i praksis

- barn og unge med minoritetsbakgrunn

- barnevern og psykisk helse

- barn og krig

- visuell formidling og forskning

- narrativ teori og metode

- praksisnær forskning

- kvalitative forskningsmetoder

- politisk vold og kollektiv trauma

 

 


Telefon: +4777623273
Forskningsinteresser:

         

  • Kulturkompetanse og kultursensitiv praksis innenfor barnevern og mental helse for den samiske befolkningen
  • Minoritetshelse
  • Mental helse for minoriteter
  • Diskriminering og mental helse i samisk befolkning
  • Helse og levekår i samisk befolkning
  • Vold og overgrep i nære relasjoner i nord-Norsk kontekt
  • Kultursensitivitet
  • Samiske barn og unges oppvekstvilkår
  • Mangfold og toleranse - personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne med samisk tilknytning

Telefon: +4777623274
Forskningsinteresser:

- Barnevernsrelatert forskning

- Profesjonsforskning

- Praksisnær forskning

- Samiskrelatert forskning

- Barnevern i et kulturperspektiv

- Kulturell kompetanse

- Barnevern og psykisk helse