De utrolige årene

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645884
Forskningsinteresser:
 • Universalforebyggende og helsefremmende tiltak i tjenester for barn og unge
 • Forebygging og behandling i forhold til sosiale- og atferdsvansker og utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter hos barn og unge
 • Resiliens hos barn og unge
 • Implementering og kvalitetssikring av tiltak i tjenester for barn og unge
 • Evaluering av tiltak i tjenestene for barn og unge

 

 


Telefon: +4777645863
Forskningsinteresser:
 • Forebygging og behandling i forhold til sosiale- og atferdsvansker hos barn og unge.
 • Forskning på koblingen mellom sosial kompetanse, trivsel og læring i barnehage, SFO og skole.
 • Forskning på gruppebaserte tilbud. Hva er fordelen og utfordringene med gruppebaserte tilbud; - for barn, unge, foreldre og fagfolk?
 • Forskning angående nytteverdien av praktiske øvelser for å oppnå endringer i egen praksis?
 • Evalueringer angående implementeringskunnskap
 • Opplæringsprogrammer for barn i barnehagealder og småskole om vold og overgrep

Løndal jobber hovedsaklig innen forskningsprosjekter der det benyttes kavantitative forskningstilnærminger, men er også med i kvalitative prosjekter.