Brukermedvirkning

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646213
Forskningsinteresser:
  • brukermedvirkning/brukerinvolvering i tjenesteutforming og forskning: prosjektene HBIM (Høring av barn i mekling) INVOLVERT og UNGKVEN
  • kreftforløp og livet med kreft: prosjektene PATH og CANCUL 
  • kvalitet i den offentlige helsetjenesten: prosjektene PATH, CANCUL og INVOLVERT
  • kompetanseutvikling i barnevernet: USB-prosjektet
  • nasjonale minoriteter og offentlige tjenester: prosjektene USB og UNGKVEN
  • teater/musikk og psykisk helse: prosjektene TEATERET VÅRES, RELAXED PERFORMANCE og JOIK OG HELSE
  • lege-pasient kommunikasjon: avsluttede prosjekter
  • risikoforståelser og pasientsikkerhet: avsluttede prosjekter
  • bruk av alternativ behandling og tradisjonell behandling/folkemedisin i velferdsstaten: avsluttede prosjekter