Skolefravær og ungdom

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777623305
Forskningsinteresser:

 

Barn og unge

Evaluering av forebyggende og helsefremmende tiltak

Meta-analyse


Telefon: +4777645871
Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse

Barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre

Barn som pårørende

Barnevern

Psykisk helse i skolen

Skoledrop-out

Unge flyktninger/asylsøkeres psykiske helse

Barnevernfaglig veiledning