Toksikologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777649165
Forskningsinteresser:

Radio- og kjernekjemi (Bruk av spesifikke radiomerkede molekyler for medisinsl avbildning ved hjelp av PET og SPECT hybrid teknikker, hovedinteresse hjerne avbildning)

Nevrofarmakologi og nevrotoksikologi

Neuroimaging (SPECT and PET/CT)