Traumebehandling

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777649231
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Interessert i klinisk forskning; traumepsykologi, mindfulness-baserte intervensjoner og terapeututvikling.