Forskningsetikk

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646772
Forskergruppe: Helsepsykologi

Forskningsinteresser:

Helsepsykologi, resiliens, klinisk psykologi, søvn og døgnrytmer, psykometri, multivariat statistisk modellering.


Telefon: +4777646365