Fordommer

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777649232
Forskergruppe: Sosialpsykologi

Forskningsinteresser:

Nylig veiledete studentoppgaver finnes på forskergruppe Sosialpsykologi sine nettsider.