Samisk befolkning: helse- og omsorgstjenester

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660682
Forskningsinteresser:

Jeg er sykepleier og PhD, og jobber som førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Jeg er fagansvarlig for Master i helsefaglig utviklingsarbeid. Jeg er medlem av forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord. Forskningen min hører hjemme i skjæringspunktet mellom kritisk gerontologi, narrativ gerontologi og helsetjenesteforskning, og jeg har en særlig interesse for ulikhet i helse og helsetjenester. Jeg er interessert i eldre menneskers liv og helse, og har en særskilt interesse for eldre samer. Min metodekompetanse er først og fremst innen kvalitativ forskning generelt og narrativ forskning spesielt.