Samisk befolkning: helse- og omsorgstjenester

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660682
Forskningsinteresser:

Bodil H. Blix er sykepleier og PhD, og jobber som førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning, nord. Forskningen hennes hører hjemme i skjæringspunktet mellom kritisk gerontologi, narrativ gerontologi og helsetjenesteforskning, og hun har en særlig interesse for ulikhet i helse og helsetjenester. Hun er interessert i eldre menneskers liv og helse, og har en særskilt interesse for eldre samer. Hennes metodekompetanse er først og fremst innen kvalitativ forskning generelt og narrativ forskning spesielt.