Samisk befolkning: helse- og omsorgstjenester

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777660682
Forskningsinteresser:

Narrativ teori og metode

Gerontologi

Eldreomsorg

Samer / urfolk

Kultur og helse

Uønsket ulikhet i helse og helsetjenestebruk