Tannhelse

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Forskningsinteresser:

Dental caries – including caries prediction, oral microbiology and salivary properties.
Dental epidemiology.
Dental conditions associated with specific medical/social conditions.
Dental anxiety or fear.


Telefon: +4777644297
Forskningsinteresser:
  • Forebyggende helse
  • Medisinsk / tannhelse atferd, kunnskap og holdninger
  • Oral helse
  • Samfunnsodontologi, helsetjenester, ernæringsstatus og livskvalitet
  • Statistisk metode
  • Kvalitativ forskningTelefon: +4777649134
Forskningsinteresser:
  • Tannuhell
  • Kroniske sykdommer hos barn

Skip to main content