Psykisk helse (ungdom)

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Klinisk psykologi
Psykisk helse hos ungdom
Diagnostikk av psykiske lidelser
Klinisk kommunikasjon
Effektevaluering av psykoterapi