Mestringsgrupper

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646213
Forskningsinteresser:
  • brukermedvirkning/brukerinvolvering i tjenesteutforming og forskning: prosjektene HBIM (Høring av barn i mekling) INVOLVERT og UNGKVEN
  • kreftforløp og livet med kreft: prosjektene PATH og CANCUL 
  • kvalitet i den offentlige helsetjenesten: prosjektene PATH, CANCUL og INVOLVERT
  • kompetanseutvikling i barnevernet: USB-prosjektet
  • nasjonale minoriteter og offentlige tjenester: prosjektene USB og UNGKVEN
  • teater/musikk og psykisk helse: prosjektene TEATERET VÅRES, RELAXED PERFORMANCE og JOIK OG HELSE
  • lege-pasient kommunikasjon: avsluttede prosjekter
  • risikoforståelser og pasientsikkerhet: avsluttede prosjekter
  • bruk av alternativ behandling og tradisjonell behandling/folkemedisin i velferdsstaten: avsluttede prosjekter

 


Telefon: +4777646446
Forskergruppe: Klinisk psykologi

Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjon (sårbarhet, kognitive prosesser, nevropsykologi og personlighet), forebygging, tidlig intervensjon, lavterskeltilbud, selvhjelp og behandling. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og sårbarhet, b) klinisk sped- og småbarnspsykologi, c) relasjonstraumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS), e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, tidlig intervensjon og indikert forebygging, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, og i) brukermedvirkning og samhandling.