Hval

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644475
Forskningsinteresser:

Populasjons økologi, livshistoriestrategier, fersk- og saltvannsøkologi til laksefisk, parasittologi, interaksjoner, fiskemerking- og fangstteknikker, telemetri (elektronisk sporing), egnethetsanalyser for oppdrettsanlegg, vassdrag- og kystsoneforvaltning, EU's vanndirektiv, biologisk mangfold, konsekvensanalyser og prøvefiske

Scientific interests: Freshwater and marine ecology of anadromous salmonids, population ecology, life-history strategies, parasitology, fish-marking and trapping techniques, telemetry, suitability analysis for locations of fish farms, costal zone and watercourse management, consequence analysis and freshwater fish surveys.