Små pattedyr

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645725
Forskningsinteresser:

Økologi og atferd hos små pattedyr: flaggermus, spissmus og smågnagere