Venøs trombose

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777625106
Forskningsinteresser:

 

Klinisk epidemiologi og risikofaktorer for venøs tromboembolisme

Patofysiologi ved venøs tromboembolisme

 


Telefon: +4777625105
Forskningsinteresser:

Risikofaktorer for venøs trombose

Patofysiologi ved venøs tromboembose