Adaptiv forvaltning

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777645905
Forskningsinteresser:

Miljø - og naturressursforvaltning i sirkumpolare områder. Jobber med drivkrefter for økosystemendringer og forvaltning i både tundra - og bjørkeskogsområder. Er prosjektleder for et stort tverrfaglig prosjekt om endringer i sirkumpolare tundraområder i Norge, Russland, Canada og Alaska.

 


Telefon: +4777644332
Forskningsinteresser:

Økosystem-basert havforvaltning

Aktiviteter i Arktis

Forvaltningen av Arktis

Marin forvaltning

Marin arealplanlegging

Konsekvensanalyse