Beinskjørhet og brudd

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Forskningsinteresser:

Kjønnshormoner, Beinskjørhet og Brudd risiko
Effekt av reproduktive faktorer som paritet og amming på risiko for brudd
Endring av Beinstruktur og Kortical Porositet ved amming og ved menopause
Sammenheng mellom Kortical Porositet og Brudd risiko
Betydning av vekst for utvikling av beinskjørhet

 


Telefon: +4777660762
Forskningsinteresser:

Osteoporose og bruddepidemiologi
Livsstil og helse
Helse og ulikhet
Global helse