Barnevern

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777623271
Forskergruppe: Tiltak og behandling

Forskningsinteresser:
FoU virksomhet og interesser:

- Kulturorientert barnevern og sosialt arbeid.

- Mannlige verdier og strategier i oppdragelse og framgangsmåter i samiske sammenhenger.

- Utvikling og tilrettelegging av kulturelt tilpassede tilnærmingsformer og metoder i barneverns- og sosialt arbeid.   


Telefon: +4777644574
Forskningsinteresser:

Barn og unges rettsstilling

Barns menneskerettigheter

Children's Constitutional rights in the Nordic Countries, Nordisk komparativt prosjekt. Bok utgis på Brill 2019.

Barns rett til helsehjelp

Samværsrett

Barneperspektivet i juridisk forskning

Grunnlovesbestemmelsen om barn

 


Telefon: +4777646585
Forskningsinteresser:

Menneskerettigheter

Helserett

Velferdsrett

Erstatningsrett