Infeksjonsbiologi

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777625212
Forskningsinteresser:

Cellulære mekanismer ved infeksjonssykdommer hos arktiske dyrearter, inkludert zoonotiske sykdommer. I min post doc periode hadde jeg spesielt fokus på cellebiologi og immunologi, med utvikling av infeksjonsmodeller i primære cellekulturer isolert fra aktuelle ville Arktiske dyr. Jeg er også interessert i kombinerte effekter av klima- og miljøforandringer på helse og evnen til å bekjempe sykdom.

Jeg er også glad i å formidle forskning til store og små.

Smittedetektiven - en interaktiv powerpoint for iPad