Jordobservasjon

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646297
Forskningsinteresser:

Jordobservasjon/Fjernmåling/Miljøovervåking fra satellitt


Telefon: +4777645184
Forskningsinteresser:
  • Signal Processing  
  • Image Processing
  • Neural Networks
  • Remote Sensing