Fjernmåling og GIS

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777646297
Forskningsinteresser:

Eksempler på forskningsprosjekter som jeg fortiden er involvert i: 

  • Nestleder og arbeidspakkeleder i "Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA)" (finansieringskilde: SFI/NFR og partnere).
  • Principal Investigator i "Visual Intelligence (VI)" (finansieringskilde: SFI/NFR og partnere).
  • Prosjektleder for prosjektet "Oil spill and newly formed sea ice detection, characterization, and mapping in the Barents Sea using remote sensing by SAR (OIBSAR)" (finansieringskilde: Petromaks2/NFR).
  • Subarbeidspakkeleder i "Arven etter Nansen (AeN)" (finansieringskilde: NFR).

Telefon: +4777645184
Forskningsinteresser:
  • Signal Processing  
  • Image Processing
  • Neural Networks
  • Remote Sensing  

Telefon: +4777646314
Forskningsinteresser:

Arktis, Svalbard, fjellvegetasjon, planteøkologi, vegetasjonslære, plantesosiologi, Geografiske informasjonssystem, naturgeografi, satellittbasert miljøinformasjon og overvåkning, kart og kartlegging.


Telefon: +4777644433
Forskningsinteresser:

Geografiske informasjonssystemer (GIS),  satellittfjernmåling, marin forvaltning,  sosio-økologiske systemer