Bjørkemålere

Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere beskrivelse)


Telefon: +4777644787
Forskningsinteresser:

Forskningen min fokuserer på den nord-Fennoskandiske fjellbjørkeksogen, som utgjør økotonen mellom boreal skog og lavarktisk tundra. Innenfor dette systemet har jeg særlig fokus på biotiske forstyrrelser i form av utbrudd av herbivore insekter (bjørkemålere). Disse står i sentrum av en variert økologisk forskningsportefølje som inkluderer populasjonsdynamikk, næringsnettsinteraksjoner, økologisk resiliens, samfunnsdynamikk, klimaeffekter og forvaltning.